Yumurtalık Kanseri

Over kanseri tanısı

 • Hastalar genel olarak ileri evrelerde tanı aldıkları için erken evrelerde genellikle hiçbir belirti yoktur. Şişkinlik ve karın ağrısı olabilir fakat bazı hastalarda bu bulgular bile bulunmayabilir.
 • Kesin tanı ancak ameliyattan sonra ya da tümörden alınacak biyopsi ile konabilir.

Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi ve kan testleri ameliyattan önce yapılabilecek yardımcı tanı yöntemleridir.

Epitelyal over kanseri için tedavi seçenekleri

 • Erken evre yumurtalık kanserinde cerrahi tedavinin temelini oluşturur.
 • İleri evre veya yüksek riskli yumurtalık kanserleri cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilir.

Yumurtalık kanserinin en yaygın türü epitelyal over kanserleridir ve tüm yumurtalık kanserlerinin % 90’ını oluşturur.

Epiteyal yumurtalık kanserinin dört ana histolojik alt tipi, aşağıdaki gibidir

 • Seröz karsinom: Bu tip en yaygın olan tümör türüdür ve ileri evre tümörlerin % 80’ini oluşturur. İki alt tipi vardır. Yüksek dereceli tümörler ve düşük dereceli tümörler. Düşük dereceli tümörler daha çok genç kadınlarda görülür ve daha iyi seyirli tümörlerdir
 • Müsinöz: Bu alt tip epitelyal yumurtalık tümörlerinin % 7 -%14’ünü oluşturur. Tanı erken aşamada konursa hastalığın seyri bu alt tipte çok iyidir.
 • Endometrioid: Erken teşhis edilir ve iyi seyirli tümörlerdir.
 • Şeffaf hücreli kanserler: Bu alt tipte hastalığın seyri diğer alt tiplere kıyasla biraz daha kötüdür.

Semptomlar

Erken aşamalarında hiçbir belirtinin olmayışı , epitelyal over kanseri tanısını zorlaştırır.

Her aşamada görülebilen belirtiler;

 • Karın ağrısı veya pelvik ağrı.
 • Vajinal kanama.
 • Kabızlık.
 • İshal.
 • Yorgun hissetmek.
 • Sık idrara çıkmak

İleri evre epitelyal over kanserinde:

 • Artan karın çevresi (etek veya pantolonun daraldığı hissedebilir).
 • Şişkinlik.
 • Hasta hissetmek.
 • İştahsızlık.
 • Hazımsızlık.
 • Çabuk doymak
 • Nefes darlığı.

Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Ancak şunu hatırlamak önemlidir: bu semptomlar epitelyal yumurtalık kanseri olmayan insanlarda da  sık görülebilir.

Yumurtalık kanserinin nedenleri

Yumurtalık kanseri kesin nedeni tam olarak  bilinmiyor, ancak hastalığın gelişimi için birkaç risk faktörü bulunmaktadır. Risk faktörlerine sahip olmanızın kanser gelişme riskini arttırdığını hatırlamak önemlidir, ancak bu kesinlikle kansere yakalanacağınız anlamına gelmez.

Risk Faktörleri

 • Erken yaşta adet görme,
 • Geç menapoz
 • Ailede yumurtalık, karın iç zarı kanser öyküsü
 • BRCA1 ve BRCA 2 Mutasyonu

Koruyucu Faktörler

 • Gebelik sayısının fazla olması
 • Doğum kontrol hapı kullanmak
 • Tüplerin bağlanması
 • Emzirme
 • BRCA mutasyonu

Yumurtalık kanserlerinin yaklaşık% 6-%25 ‘i bu mutasyonlar ile ilişkilidir.  Bu mutasyonlar daha çok yüksek dereceli seröz tümörler ile ilişkilidir.  BRCA 1 mutasyonun bulunması yumurtalık kanseri riskini %15-45 artırırken, BRCA 2 mutasyonun bulunması riski %10-20 artırır.  Aile öyküsü ve etnik yapısına göre hastalara BRCA 1 ve BRCA 2 mutasyonu için test yapılmalıdır.  BRCA 1 ve BRCA 2 mutasyonu olan kadınlarda yumurtalık ve tüplerinin 40 yaşından önce alınması yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltır.

Yumurtalık kanserinin Tedavisi

Erken Evre Kanserler

Erken evre yumurtalık kanserlerinde rahim ve yumurtalık dokusunun alınması , histolojik alt tipine göre karın zarının arkasında bulunan lenf bezlerinin ve omentumun çıkarılmasını gerektirir.

İleri Evre Yumurtalık kanserleri

İleri evre over kanserlerinde cerrahi tedavi biraz karmaşıktır. Cerrahiden önce karın içindeki tüm organlar dikkatlice gözden geçirilmelidir. Yumurtalık kanseri bağırsaklar, karın iç zarı, dalak gibi birçok organa yayılabilir. Cerrahinin amacı ameliyat sırasında gözle görülebilir tüm tümörlerin çıkarılması olmalıdır. Bu doğrultuda erken aşamada yapılan cerrahiye ek olarak bağırsakların bir kısmının dalak ve karın iç zarının çıkarılması gibi karmaşık uzmanlık ve deneyim gerektiren cerrahi prosedürlere ihtiyaç olabilir.

Hastalığın Evresi

Cerrahi sonrası çıkarılan dokular patoloji uzmanları tarafından incelenir. Patolojik değerlendirme sonucunda hastalığın evresi belirlenir. Yumurtalık kanserinin 4 evresi vardır. 1. Aşama yumurtalıklarda sınırlı, 2 aşama komşu organlara yayılım, 3. aşama karın içine ve lenf bezlerine yayılım, 4. aşama uzak organlara yayılım şeklindedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arama yap

+
WhatsApp chat